Print
PDF

Zaposleni

Podjetje vodi podjetnik z dolgoletnimi (40-letnimi) izkušnjami, pridobljenimi z delom na vodstvenih delovnih mestih in pri izvajanju najzahtevnejših gradbenih objektov visokih gradenj. Da pri zaposlitvi dajemo prednosti izobraženim in strokovno usposobljenim delavcem priča tudi dejstvo, da med zaposlenimi najdemo tri delavce s srednješolsko izobrazbo ter tudi magistra znanosti. Ostali imajo poklicno izobrazbo tehnične smeri ali pa so z izkušnjami in prakso pridobili znanje kvalificiranega delavca.


Naši zaposleni so usposobljeni za izvajanje sledečih del:
› zidarska,
› tesarska,
› železokrivska,
› betonerska dela,
› dela z gradbeno mehanizacijo,
› široki izkopi,
› izkopi za kanalizacijske in druge kanale,
› rušilna dela s kompresorjem.

 
Objekti na katerih je nosilec dejavnosti vodil gradbišča