Print
PDF

Gradbeni izrazi

 

CENER Ali tramič dimenzije 10/10 cm običajno dolžine 4 m in več.
FOSEN Ali ploh je gradbeni les oziroma deska, razrezan na debelino 5 cm.
FRŠALATI Opažiti, postaviti kalup betona … na mestu zidu, plošče.
JAHAČI To so običajno pvc podložke oziroma zakrivljeni distančniki, ki imajo funkcijo držati razdaljo med opažem in armaturo.
KOMPRIMACIJA Proces zbijanja in utrjevanja materiala do ustrezne trdnosti, npr. nasip pod objektom oziroma temeljno ploščo, temelje je potrebno zbiti.
KONSTRUKCIJA Struktura, ki nosi ali podpira stavbo ali drug objekt; lahko tudi objekt sam.
NIVELACIJA Izravnava terena. Po postavitvi gradbenih profilov se izvede nasutje podlage, le-ta se utrdi in uredi v določeno višino oziroma naklon, ki ne sme presegati dovoljene tolerance +/- 1 cm.
PZI Projekt za izvedbo.
PGD Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.
POV Projekt za obratovanje in vzdrževanje.
STEMENA Ali prečna armatura, ki prevzema strižne sile v konstrukcije (v ploščah prekladah).
STOJKA Kovinska podpora, ki se običajno uporablja za opaženje plošč ali podpiranje konstrukcij.